Statuten & reglement

Statuten Dorpsraad Alem

Huishoudelijk reglement Dorpsraad Alem

Taakverdeling Dorpsraad Alem per maart 2024

Tijdlijn bestuursleden Dorpsraad Alem


Het bestuur van de dorpsraad bestaat momenteel uit de volgende personen:

Guido de Bie – voorzitter
Hans Hanegraaf – penningmeester
Jante Steenbekkers – secretaris
Lian van Boxtel
Rob van Boxtel
Jeroen van Heel
Jeroen Willems