Statuten & reglement

Statuten Dorpsraad Alem

Huishoudelijk reglement Dorpsraad Alem

Taakverdeling Dorpsraad Alem per september 2022


Het bestuur van de dorpsraad bestaat momenteel uit de volgende personen:

Gerard van Mook – voorzitter
Hans Hanegraaf – penningmeester
Jante Steenbekkers – secretaris
Lian van Boxtel
Rob van Boxtel
Jeroen van Heel
Jeroen Willems