Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

9e Algemene Dorpsvergadering

7 februari 2020     20:00 - 22:00

  1. Opening door voorzitter Gerard van Mook.

2. Notulen 8e algemene dorpsvergadering d.d. 22-2-2019. Deze zijn op te vragen bij secretaris Hans Hanegraaf, Sint Odradastraat 8, 5335LL ALEM, of per e-mail: jjhanegraaf@hotmail.com.

3. Jaarverslag 2019 door secretaris Hans Hanegraaf.

4. Financieel verslag 2019 door penningmeester Lian van Boxtel-van Zeelst.

5. Bestuursverkiezing: volgens het rooster van aftreden (zie de statuten en het huishoudelijk reglement, te vinden op de website: www.dorpsraadalem.nl) zijn 3 bestuursleden aftredend. Dit zijn de leden Jeroen van Heel en Romie van Mourik en voorzitter Gerard van Mook. Jeroen en Romie zijn herkiesbaar. Gerard is formeel niet herkiesbaar omdat hij 9 jaar zitting heeft in het bestuur, conform het rooster van aftreden. Verlenging met één jaar is toegestaan. Ook Gerard is herkiesbaar.

Nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen worden aangedragen tot maandag 3 februari 2020 bij secretaris Hans Hanegraaf (zie hierboven bij agendapunt 2).

6. Mededelingen en informatie over lopende zaken.

Korte pauze

7. Programma na de pauze is nog nader te bepalen.

8. Rondvraag. Bent u niet in staat om aanwezig te zijn dan kunt u uw vragen toch indienen via onze website www.dorpsraadalem.nl, e-mailadres info@dorpsraadalem.nl of via onze secretaris (zie agendapunt 2).

9. Sluiting vergadering.

Gegevens

Datum:
7 februari 2020
Tijd:
20:00 - 22:00

Organisator

Dorpsraad Alem
E-mail
info@dorpsraadalem.nl
Bekijk de site van Organisator