Eindelijk groen licht: Alem krijgt er 40 woningen bij

Het geduld van de inwoners van Alem is volgens wethouder Peter de Vries behoorlijk op de proef gesteld, maar het dorp krijgt er nu toch echt nieuwe woningen bij. De gemeente Maasdriel gaat daarvoor in zee met projectontwikkelaar Van Wanrooij, die op een stuk grond aan de Meerenstraat 40 woningen gaat bouwen. Een smeekbede van de dorpsraad is daarmee verhoord.

Van Wanrooij heeft de grond in eigendom en volgens de gemeente is het nu tijd om een stedenbouwkundig plan te gaan uitwerken. 

De laatste nieuwe woningen die Alem zijn gebouwd zijn huizen die in 2015 zijn gerealiseerd in bouwplan Boerenerf, op de hoek van de Meerenstraat en de Weikesstraat. Ook op die woningen heeft Alem heel lang moeten wachten. 

Maasdriel streeft ernaar de komende vijf jaar 140 woningen per jaar te bouwen. Daar moeten bouwlocaties als in Alem aan bijdragen. De behoefte aan goedkope huurwoningen in Alem is niet groot. Volgens de woonvisie die de twee gemeenten voor de Bommelerwaard hebben opgesteld, zitten mensen die in Alem willen wonen vooral te wachten op koopwoningen vanaf 250.000 euro, al heeft het college beloofd dat elk woningbouwplan tenminste 30 procent betaalbare woningen zal bevatten.

Het woningaanbod in Alem is momenteel zeer schaars. Er staan welgeteld twee huizen op Funda: een woning aan de Weikesstraat voor 285.000 euro en herberg Het Hart van Alem voor 1,2 miljoen. 

Funest voor leefbaarheid

De dorpsraad van Alem dringt er al lang bij de gemeente op aan om in Alem te bouwen. ‘Ondanks beloften die de gemeente in het verleden heeft gedaan, zien we nog steeds geen concreet plan voor woningbouw in ons dorp. Na de realisatie van 17 koop- en sociale huurwoningen aan het Boerenerf lijkt er weer een lange periode van bouwstop’, schreef de dorpsraad in het dorpsplan van 2018. Het uitblijven van woningbouw is in de ogen van de dorpsraad ‘funest voor de leefbaarheid’ omdat jonge mensen bij gebrek aan woonruimte het dorp verlaten. 

Bron: Brabants Dagblad

Uitslagen enquête inwoners Alem

Eind vorig jaar riepen we, samen met de gemeente Maasdriel, inwoners van Alem op om de enquête over ons dorp in te vullen. Hier gaven inwoners massaal gehoor aan. Maar liefst 220 respondenten (34% van de inwoners) vulden de enquête in. Heel veel dank voor jullie betrokkenheid bij het dorp! Inmiddels zijn de uitslagen van de enquête bekend. Jullie vinden Wonen, Onderwijs en Groen de belangrijkste thema’s voor ons dorp. Benieuwd naar alle uitkomsten? Bekijk dan hier de presentatie daarvan. We verwerken deze input in ons dorpsplan en gaan hier komende periode samen met de gemeente mee aan de slag.

Wat is belangrijk voor de inwoners van Alem?

De dorpsraad werkt samen met de gemeente Maasdriel en u aan een kernplan voor Alem. Het kernplan laat zien wat belangrijk is voor inwoners van het dorp. Het geeft antwoord op vragen als: wat gaat er goed en wat kan er ook zeker beter? Daar gaan wij vervolgens samen met u mee aan de slag de komende jaren. Uw inbreng is onmisbaar. Daarom vragen wij maximaal 5 minuten van uw tijd om de 8 vragen in deze enquête in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/93RKDJR

Dat kan volledig anoniem. Doet u mee?

Alvast hartelijk dank voor het meedoen!

Dorpsraad Alem

Veilig verkeer Alem

Dorpsraad Alem is blij met de getroffen verkeersmaatregelen in het dorp. Ze maken Alem netter en veiliger.

En er is meer goed nieuws. Het ‘centrum’ van Alem (binnen de bebouwde kom) wordt een 30-km zone. De plannen voor uitvoer hiervan zijn in de maak en naar verwachting gaat dat project volgend jaar van start.

Historische natuurwandeling van Erfgoedvereniging Alem

Datum: zondag 17 november 2019.
Aanvang : 10.30 uur vanaf de parkeerplaats aan de Heggeldijk in Heerewaarden (1e weg rechts na de sluis. In de bocht bij het hek. Tegenover Jachtenberg Plastics).
Duur: ongeveer 2 uur.
Deelname kosten: voor leden van de erfgoedvereniging is het gratis. Aan de niet leden vragen wij een bijdrage van € 5,00.

Deze tocht is onder leiding van Henrie van der Kaaij en Harry Brekelmans.

Het is aan te bevelen om een verrekijker mee te nemen en laarzen of stevige schoenen aan te doen.

We wandelen langs de buitenpolder naar achter in het gebied, tot aan het sluiskanaal. Daarna vervolgen we de route langs het oude sluiskanaal en langs de grote waterplas weer richting de startplaats. In dit gebied komen veelvuldig bevers voor die duidelijk sporen van hun werk achterlaten. Henrie weet veel over bevers en ook waar hun sporen te vinden zijn, over het ontstaan van het huidige gebied en diverse natuurwetenswaardigheden.

Harry is bekend met de geschiedenis van dit gebied. Onderweg vertelt hij over wat zich hier allemaal heeft afgespeeld in het verleden.

Na afloop van de tocht is er koffie en wat lekkers op een nog nader te bepalen locatie. (Dit hangt af van het aantal deelnemers.)

Het gebied waar gewandeld wordt is bijna altijd toegankelijk, maar mocht de wandeling door te hoog water toch niet door kunnen gaan, dan geven we dat telefonisch aan je door.

W il je mee, geef je dan voor 15 november op onder vermelding van je telefoonnummer en het aantal deelnemers.

Aanmelden bij: h.brekelmans@ziggo.nl

Eén dorpsagenda

Alem is, hoe klein ook, een erg leefbaar dorp met een bloeiend verenigingsleven en tal van activiteiten en evenementen gedurende het jaar. Daar kan men trots op zijn. Om al deze evenementen in kaart te brengen, is het goed om één agenda te hebben voor het hele dorp. Dankzij het initiatief van Peter van Boxtel (JZ) en in samenwerking met de dorpsraad, is er een aanzet gemaakt voor de dorpsagenda. Deze staat inmiddels live op: http://www.dorpsraadalem.nl/events/ .

Het doel van deze dorpsagenda is tweeledig. Enerzijds geeft het inzicht in wat er te doen is in het dorp en kan het je op leuke ideeën brengen om deel te nemen aan activiteiten. Anderzijds zou het mooi zijn om geen grote evenementen tegelijkertijd te organiseren. Voor je wat organiseert, kun je voortaan de dorpsagenda raadplegen.

De agenda wordt zoveel mogelijk up to date gehouden en daarbij hebben we de hulp van verenigingen, stichtingen en andere organiserende partijen van evenementen in Alem nodig. Geregeld zullen we hier proactief naar vragen, maar nuttige aanpassingen en aanvullingen op de agenda zijn altijd welkom. Deze input mag naar info@dorpsraadalem.nl.

Het ‘Sjaak en Nel’ bankje

Het Alemse Klompenpad is opnieuw verrijkt met een mooie aanwinst. Sjaak en Nel Kollenburg hebben een prachtige zitbank geschonken aan de dorpsraad.

Sjaak heeft de bank zelf gemaakt en geplaatst aan het wandelpad in ‘De Kil’, met een mooi uitzicht op de uiterwaarden.

De dorpsraad dankt Sjaak en Nel voor deze mooie gift.

Insectenhotel in Alem

Herold en Piet Verschuure hebben een mooi insectenhotel gemaakt! Het is geplaatst in het Klompenpad, als je vanaf de Sint Odradastraat de dijk afloopt richting De Steeg.

Insectenhotel Alem

Insecten zijn erg nuttige dieren en de natuurlijke woonomgeving wordt o.a. door klimaatverandering en vervuiling ernstig bedreigd. Een insectenhotel kan deze nuttige dieren helpen om te overleven. Goed voor de natuur en ook nog eens een mooie aanvulling voor ons klompenpad!

Aanbod collectieve inkoop zonnepanelen en isolatie Alem

Op vrijdagavond 29 maart hebben we in het dorpshuis een informatieavond gehouden over het verduurzamen van de eigen woning. De presentatie werd verzorgd door Stefan van Tongeren en Dennis Nieuwenhuizen van het energieloket ‘Het Nieuwe Wonen Rivierenland’.
Het was een zeer informatieve avond, waarbij de sprekers de vele mogelijkheden tot verduurzamen op een begrijpelijke wijze stap voor stap uitlegden en inzichtelijk maakten.

Aanbod zonnepanelen en isolatie
Op deze avond werd een ook een aanbod voor collectieve inkoop van zonnepanelen en isolatie toegelicht. Inwoners van ons dorp kunnen gebruik maken van deze mooie aanbieding:
• Scherpe prijs door groepsvoordeel.
• Betrouwbare leveranciers, geselecteerd door Het Nieuwe Wonen Rivierenland.
• Hoge kwaliteit materialen en garanties.

Voor meer informatie en inschrijving kunt u deze linken gebruiken:
Isolatie
Zonnepanelen

Vragen? Neemt u dan contact op met Het Nieuwe Wonen Rivierenland via email: info@hetnieuwewonenrivierenland.nl of telefonisch via 0345 – 50 40 12 (dinsdag tot en met donderdag tijdens kantooruren).